Bijles

Vakinhoudelijke bijlessen worden individueel gegeven. De lessen wordepi-1453836_1920n verzorgd door vakdocenten en ouderejaars studenten aan een HBO-opleiding of VWO. Ons team is zeer gemotiveerd om met jongeren te werken, is flexibel en heeft de meest actuele kennis paraat. Gevoelsmatig en qua leeftijd staan studenten dicht bij de leerlingen en kunnen zich daardoor goed verplaatsen in de leerling en zijn leerprobleem.

De bijlessen worden gegeven op alle niveau’s van het voortgezet onderwijs en het MBO, zowel in de boven- als de onderbouw.

In overleg met ouders en leerling wordt een geschikte dag en tijd afgesproken waarop de bijles plaatsvindt, dit zal meestal in de avond zijn. De bijlessen vinden plaats in de praktijk.