Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is een toevoeging aan het bestaande onderwijs, die voor veel leerlingen nuttig en belangrijk is. Leerlingen blijken niet altijd genoeg te hebben aan de zorg en aandacht die op scholen en thuis wordt geboden. De basis van de begeleiding is het maken van een planning, die helpt om overzicht te krijgen en te houden over het huiswerk. Deze planning vormt de leidraad waarlangs de leerling dagelijks werkt aan zijn huiswerk.

Om de kwaliteit van de huiswerlearn-793095_1280kbegeleiding te waarborgen is het belangrijk dat de leerling minstens twee keer per week naar de praktijk komt. Daar zijn maximaal zes leerlingen tegelijkertijd aanwezig. Wij vinden een maximum aantal leerlingen belangrijk om een niet-schoolse en rustige sfeer te creëren en om individuele en persoonlijke aandacht aan iedere leerling te kunnen geven. De kleinschaligheid maakt Peppelwijs in het bijzonder geschikt voor leerlingen met concentratieproblemen en leerproblemen zoals dyslexie.

Het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid voor de studie en zelfstandig werken hebben bij Peppelwijs een hoge prioriteit. Leerlingen ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten, ook merken ze dat ze zelf veel invloed hebben op hun eigen leerrendement.
Samen met de leerling wordt er een handelingsplan opgesteld met daarin de doelen die de leerling met de begeleiding wil bereiken. Het persoonlijke plan zorgt voor meer betrokkenheid van de leerling bij zijn leerproces. Regelmatig wordt met de leerling besproken hoe het gaat en kan het plan worden bijgesteld.