Missie en visie

Peppelwijs Studiebegeleiding is er sinds 2006 voor leerlingen en ouders die op zoek zijn naar ondersteuning in het leerproces, of dit nu wordt belemmerd door ziekte, gedragsproblemen of moeilijkheden met de stof of concentratie. Ons doel is dat iedere leerling na een periode van begeleiding in staat is zijn studie zelfstandig en met goed resultaat te vervolgen. Peppelwijs is een tijdelijk station tussen school en thuis om van begeleid leren te komen tot zelfstandig studeren.

De studiebegeleiding die Peppelwijs biedt, is daarom niet uitsluitend gericht op het verhogen van kennis, maar legt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden om deze kennis op te kunnen doen. Het is een begeleiding om ‘te leren hoe je beter kunt leren, een vorm van actief leren. Leren-leren is een basisvaardigheid voor je hele leven, je gebruikt deze vaardigheid niet alleen op school maar ook om je staande te kunnen houden in de huidige maatschappij. Op korte termijn biedt deze manier van begeleiding verbetering van het functioneren en verhoging van de prestaties van de leerling. Op lange termijn wordt de leerling zelfstandig in het leren en laat hij meer initiatief zien. Dit heeft als neveneffect dat hij problemen sneller en beter kan aanpakken en oplossen.


Studiehouding – Vaardigheden – Kennis – Probleemoplossend vermogen

De ingrediënten van het leerproces


Contact met u als ouders en/of verzorgers over de resultaten van uw kind is vanzelfsprekend.
Indien nodig nemen wij contact op met de school.