Zorgwijs

Leerlingen met een gedragsprobleem

De begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs met een zorgbehoefte vanwege bijvoorbeeld AD(H)D of ASS, komt door het overheidsbeleid steeds meer in het gedrang. Het gevolg is dat de leraren tijd tekort komen om de extra zorg en aandacht te bieden die deze leerlingen nodig hebben. Als uw kind hier nadeel van ondervindt, kunnen wij een passend begeleidingstraject samenstellen zodat uw kind zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren op school. De begeleiding kan in overleg ook onder schooltijd plaatsvinden.

De individuele begeleiding richt zich op het zelfstandig functioneren van jongeren met een gedragsprobleem. Tijdens de individuele begeleiding kunnen onder andere aan bod komen: het organiseren van bureau, mappen en tas, het overzicht hebben van spullen, het op tijd beginnen aan en het inleveren van opdrachten, het indelen van tijd, het durven vragen aan docenten en het omgaan met de eigen (sociale) problematiek.Het voortdurend blijven werken aan deze randvoorwaarden is onontbeerlijk voor een jongere met een diagnose om op zijn niveau te kunnen blijven deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daarnaast krijgen de ouders door deze begeleiding ondersteuning in hun taak als mantelzorger en worden zij gedeeltelijk ontlast van hun zorgtaak. Indien uw kind beschikt over een PGB of ander budget, dan kunt u hieruit de kosten voor de begeleiding  (gedeeltelijk ) betalen.


Chronisch zieke leerlingen

Als een leerling langdurig ziek is, is het belangrijk dat het leerproces door kan gaan. Door onderwijs houdt de zieke leerling contact met de buitenwereld en kan worden voorkomen dat hij in een isolement raakt en een leerachterstand opbouwt. De onderwijsondersteuning wordt gegeven voor leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Door mijn verpleegkundige achtergrond heb ik kennis van ziektebeelden en zicht op de mogelijke consequenties ervan, de behandelmethoden en de invloed van medicatie in relatie tot het onderwijs.

Het onderwijs wordt in overleg met u en de school afgestemd op de behoeften van de leerling. Het onderwijs kan in het ziekenhuis of bij de zieke leerling thuis gegeven worden. Zowel de ouders/verzorgers als de school kunnen ondersteuning bij het onderwijs aanvragen.